تخطى الى المحتوى

تعبیر خواب


تازه ها

تعبیر خواب زین نو و زین شکسته

برای دیدن خواب زین معبران، تعابیر مختلفی بیان نموده اند برخی آن را نماد شغل می دانند و اگر خواب ببینید زین خریده اید، نماد زن گرفتن می باشد. در این...