روزبه بمانی: حالم یه جور دیگه‌ای خرابه /عکس

روزبه بمانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.


روزبه بمانی با انتشار این عکس نوشت:

چند ساله که یه روز خوش ندیدم

هر چی که پیش چشممه سرابه

این اولین باره که میگم اینبار

حالم یه جور دیگه‌ای خرابه…‌