این ربات علف‌های هرز را نابود می کند + فیلم
رکنا : ربات‌های پیشرفته برای نابودی علف‌های هرز به کار گرفته شدند.