حال این روزهای مریم کاویانی /عکس
مریم کاویانی با انتشار عکسی خندان از خود دلیل شادی این روزهایش را اعلام کرد.

مریم کاویانی بازیگر خوش چهره و مطرح ایرانی که خبر طلاقش از رامین مهمانپرست این روزها سر تیتر اخبار است دلیل شادی این روزهایش را اعلام کرد.

مریم کاویانی با انتشار این عکس نوشت :

من با دلیل شادم!

چون گذشته را طورى میگذرونم که خوبیهایش را توشه راهم و بدیهایش را میبخشم به خودش

من با دلیل شادم!

چون حال را هدیه میدانم و سعی میکنم از بودن در آن لذت ببرم ، و باور دارم بدیهایش قرار است بخشیده شود

من با دلیل شادم!

چون آینده را یک امید و انگیزه میدانم و برای رسیدن به آن کفش هایم را به پا مى کنم و با کوله بار زندگیم ، راه ، را ادامه میدهم به امید رسیدن به آرمان هایم