ببینید ثبت ازدواج هم آنلاین شد!
رئیس کانون سردفتران گفته که ثبت الکترونیکی ازدواج در سراسر کشور فعال و دفاتر ثبت سنتی ازدواج حذف شده است. این موضوع سوژه انتشار کارتونی از فیروزه مظفری در خبرآنلاین شد.

6060