توضیحات پلیس نیویورک در خصوص حمله به سلمان رشدی
پلیس نیویورک در کنفرانس مطبوعاتی در خصوص حمله به سلمان رشدی گفت: علیرغم حضور نیروهای امنیتی در محل حادثه این اتفاق افتاد ولی آنها توانستند به موقع عمل کنند. تکلیف وضعیت رشدی امروز و نهایتا تا آخر امشب مشخص خواهد شد.