لباس عروس این دختر جهانی شد ! + عکس های شوک آور
یک عروس با پوشیدن لباس عجیبی رکورد گینس را از آن خود کرد.

این لباس عروس به عنوان بلندترین لباس عروس دنباله دار در کتاب رکورد گینس به ثبت رسیده است.

این رکورد در بخارست رومانی به ثبت رسید. طی این رخداد یک مدل 17 ساله لباسی با دنباله ای به بلندی 2750 متر این رکورد را ثبت کرد.

قبلا رکورد بلندترین دنباله لباس عروس متعلق به لباسی با دنباله ای 2488 متری بود برای دوخت این لباس 4700 متر پارچه و 1875 عدد سوزن و صد روز وقت صرف شده است.

برای اینکه بلندی لباس به خوبی مشهود باشد این عروس سوار بر یک بالن بر فراز ساختمان پارلمان رومانی به پرواز در آمد.

لباس عروس

لباس عروس

لباس عروس

لباس عروس